Mobile menu

چراغ خیابانی LED 120W  

چراغ خیابانی

چراغ خیابانی LED و SMD برای نورپردازی و روشنایی معابر ، خیابان ها و جاده ها استفاده می شود که نسبت به چراغ های بخار سدیم و متال هالاید دارای مزیت و توان نوردهی بالایی می باشند.

ادامه مطلب: چراغ خیابانی LED 120W

چراغ خیابانی LED 50W  

چراغ خیابانی

چراغ خیابانی LED و SMD برای نورپردازی و روشنایی معابر ، خیابان ها و جاده ها استفاده می شود که نسبت به چراغ های بخار سدیم و متال هالاید دارای مزیت و توان نوردهی بالایی می باشند.

ادامه مطلب: چراغ خیابانی LED 50W

چراغ خیابانی LED 80W  

چراغ خیابانی

چراغ خیابانی LED و SMD برای نورپردازی و روشنایی معابر ، خیابان ها و جاده ها استفاده می شود که نسبت به چراغ های بخار سدیم و متال هالاید دارای مزیت و توان نوردهی بالایی می باشند.

ادامه مطلب: چراغ خیابانی LED 80W

چراغ خیابانی LED 100W  

چراغ خیابانی

چراغ خیابانی LED و SMD برای نورپردازی و روشنایی معابر ، خیابان ها و جاده ها استفاده می شود که نسبت به چراغ های بخار سدیم و متال هالاید دارای مزیت و توان نوردهی بالایی می باشند.

ادامه مطلب: چراغ خیابانی LED 100W

چراغ خیابانی LED 24W  

چراغ خیابانی

چراغ خیابانی LED و SMD برای نورپردازی و روشنایی معابر ، خیابان ها و جاده ها استفاده می شود که نسبت به چراغ های بخار سدیم و متال هالاید دارای مزیت و توان نوردهی بالایی می باشند.

ادامه مطلب: چراغ خیابانی LED 24W

چراغ خیابانی LED 36W  

چراغ خیابانی

چراغ خیابانی LED و SMD برای نورپردازی و روشنایی معابر ، خیابان ها و جاده ها استفاده می شود که نسبت به چراغ های بخار سدیم و متال هالاید دارای مزیت و توان نوردهی بالایی می باشند.

ادامه مطلب: چراغ خیابانی LED 36W

چراغ تانکی خیابانی COB  

چراغ خیابانی

چراغ خیابانی تانکی COB برای نورپردازی و روشنایی معابر ، خیابان ها و جاده ها استفاده می شود که نسبت به چراغ های بخار سدیم و متال هالاید دارای مزیت و توان نوردهی بالایی می باشند.

ادامه مطلب: چراغ تانکی خیابانی COB

مطالب مرتبط محصولات روشنایی  

صنایع روشنایی پرشین لایت
صنایع روشنایی پرشین لایت